It may be…

 

Zol zayn…

 

…זאָל זײַן

Hava_Alberstein4.jpg   
Hava Alberstein
Maksim_Levinsky.jpg  
Maksim Levinsky
Talila.jpg
Talila
Pronunciation : standard poylish

It may be  Zol zayn,  זאָל זײַן,
That I build my castles in the air,  Az ikh boy in der luft mayne shleser,  אַז איך בױ אין דער לופֿט מײַנע שלעסער,
It may be  Zol zayn,  זאָל זײַן,
That my God does not exist at all,  Az mayn got iz in gantsn nishto,  אַז מײַן גאָט איז אין גאַנצן נישטאָ,
In my dreams, it is brighter,  In troym iz mir heler,  אין טרױם איז מיר העלער,
In my dreams it is better,  In troym iz mir beser,  אין טרױם איז מיר בעסער,
In dream the sky  In kholem der himl  אין חלום דער הימל
Is bluer than blue.  Iz bloyer fun blo.  איז בלױער פֿון בלאָ.
 
It may be  Zol zayn,  זאָל זײַן,
That I won’t never attain my goal,  Az kh'vel keyn mol tsum tsil nisht derlangen,  אַז כ'װעל קײן מאָל צום ציל נישט דערלאַנגען,
It may be  Zol zayn,  זאָל זײַן,
That my ship won’t reach the shore,  Az mayn shif vet nisht kumen tsum breg,  אַז מײַן שיף װעט נישט קומען צום ברעג,
I really don’t care  Mir geyt nisht in dem,  מיר גײט נישט אין דעם,
About getting there,  Ikh zol hobn dergangen,  איך זאָל האָבן דערגאַנגען,
I just want to travel  Mir geyt nor der gang  מיר גײט נאָר דער גאַנג
Along a sunny road.  Oyf a zunikn veg.  אױף אַ זוניקן װעג.

  Lyrics and music : Yosef Papiernikov.
Zol_zayn.gif