Le pot de café

 

Ha-findjan

 

הפינג׳אן

Yafa_Yarkoni.jpg
Yafa Yarkoni
 Rika_Zarai_3.jpg
Rika Zaraï
 Effi_Netzer.jpg
Effi Netzer
     cezve.jpg
Voyelles : avec sans

Le vent souffle fraîchement,  Ha-ruah noshèvèt qrira, 
הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת קְרִירָה,
Une brindille est ajoutée au brasier,  Nosifa késam la-mdura, 
נוֹסִיפָה קֵיסָם לַמְּדוּרָה,
Et ainsi dans les flammes écarlates  Ve-khakh bi-zro‛ot ʼargaman 
וְכָךְ בִּזְרוֹעוֹת אַרְגָּמָן
Elle sʼélèvera dans le feu comme un sacrifice ;  Ba-ʼésh ya‛alè ke-qorban; 
בָּאֵשׁ יַעֲלֶה כְּקָרְבָּן;
Le feu crépite,  Ha-ʼésh mehavvèt, 
הָאֵשׁ מְהַבְהֶבֶת,
Le chant sʼépanouit,  Shira melavvèt, 
שִׁירָה מְלַבְלֶבֶת,
Fais lui passer, fais passer le pot de café…  Sovév lo, sovév ha-findjan… 
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ׳אן…
 
Le feu crépite pour la brindille,  Ha-ʼésh la-qésam telahésh, 
הָאֵשׁ לַקֵּיסָם תְּלַחֵשׁ,
Ici nos visages sont rougis par le feu,  ʼAdmu ko panu ba-ʼésh, 
אָדְמוּ כֹּה פָּנֵּינוּ בָּאֵשׁ,
Si un renfort nous est donné  ʼIm la-nu tigborèt tutan* 
*אִם לָנוּ תִּגְבֹּרֶת תֻּתַּן
De tous les morceaux de branches du jardin,  Mi-kol bdal-‛anaf shè-ba-gan, 
מִכָּל בְּדַל עָנָף שֶׁבַּגַּן,
Tout le bois et toutes les planches  Kol ‛éts ve-khol rèsh 
כָּל עֵץ וְכָל קֶרֶשׁ
Il chantera alors doucement :  Yashir ʼazay hèrèsh, 
יָשִׁיר אֲזַי חֶרֶשׁ:
Fais lui passer, fais passer le pot de café…  Sovév lo, sovév ha-findjan… 
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ׳אן…
 
Et voici, sans excès de louanges,  Ve-zot b-lo tofèt shvahim. 
וְזאֹת, בְּלֹא תּוֹסֶפֶת שְׁבָחִים.
La confection dʼune boisson de rois :  Melèkhèt mashqé ha-mlakhim: 
מְלֶאכֶת מַשְׂקֵה הַמְּלָכִים:
On y met du café et du sucre  Kafè ve-sukar bo yutan 
קָפֶה וְסֻכָּר בּוֹ יֻתַּן
Et de lʼeau, une demi-bouilloire ;  U-mayim, mahatsit ha-qanqan; 
וּמַיִם, מַחֲצִית הַקַּנְקָן;
On fait bouillir deux fois,  Yirtah pa‛amayim, 
יִרְתַּח פַּעֲמַיִם,
On rajoute un peu dʼeau,  Hosifu qtsat mayim, 
הוֹסִיפוּ קְצָת מַיִם,
Fais lui passer, fais passer le pot de café…  Sovév lo, sovév ha-findjan… 
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ׳אן…
 
Et sʼil bout vite une troisième fois,  Ve-ʼim ba-shlishit hish yirtah, 
וְאִם בַּשְּׁלִישִׁית חִישׁ יִרְתַּח,
Le coeur tressaille et se réjouit,  Ha-lév yèhèrad ve-yismah, 
הַלֵּב יֶחֱרַד וְיִשְׂמַח,
Et revient le vieux refrain :  Yahzor ha-pasuq ha-noshan: 
יַחֲזֹר הַפָּסוּק הַנּוֹשָׁן:
Le café est prêt !  Hiné ha-qafé kvar mukhan! 
הִנֵּה הַקָּפֶה כְּבָר מוּכָן!
Buvons et savourons :  Nishtè u-nshaah: 
נִשְׁתֶּה וּנְשַׁבֵּחַ:
Il a du goût, il a du parfum !  Yésh ta‛am, yésh yah! 
יֵשׁ טַעַם, יֵשׁ רֵיחַ!
Fais lui passer, fais passer le pot de café…  Sovév lo, sovév ha-findjan… 
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ׳אן…
 
En avalant lentement de la tasse,  Nigma‛ min ha-fèl leʼat, 
נִגְמַע מִן הַסֵּפֶל לְאַט,
Voici que déjà on raconte une histoire à dormir debout…  Hiné mesaprim kvar tshizbat… 
הִנֵּה מְסַפְּרִים כְּבָר צִ׳יזְבָּט…
Un récit qui sʼest passé il y a longtemps,  Sipur shè-‛avar ‛alav zman, 
סִפּוּר שֶׁעָבַר עָלָיו זְמַן,
Et qui vieillit tranquillement…  Be-shèqèt matsmiah zaqan… 
בְּשֶׁקֶט מַצְמִיחַ זָקָן…
Le bluff se développe,  Ha-blof mitpatéah, 
הַבְּלוֹף מִתְפַּתֵּחַ,
La bouilloire se remet à bouillir,  Qanqan shuv rotéah, 
קַנְקָן שׁוּב רוֹתֵחַ,
Fais lui passer, fais passer le pot de café…  Sovév lo, sovév ha-findjan… 
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ׳אן…
 
     
 
Les années et les générations passeront,  Shanim ya‛avru ve-dorot, 
שָׁנִים יַעַבְרוּ וְדוֹרוֹת,
Et frontières, ponts et brasiers.  Gvulot u-gsharim u-mdurot. 
גְּבוּלוֹת וּגְשָׁרִים וּמְדוּרוֹת.
Le reste du monde ne comprendra pas  La-zar le-‛olam lo yuvan 
לַזָּר לְעוֹלָם לֹא יוּבַן
Le goût de ce chant.  Ma ta‛am ha-zèmèr nugan. 
מַה טַּעַם הַזֶּמֶר נֻגַּן.
Parachutistes et réservistes  Tsanhan ve-rézèrva 
צַנְחָן וְרֵזֶרְבָה
Sʼen souviendront toujours,  Tamid yizakhér bah, 
תָּמִיד יִזָּכֵר בָּהּ,
De la ronde sans fin du pot de café…  be-naglè nitshit shèl finjan… 
בְּ"נַגְלָה" נִצְחִית שֶׁל פִינְגָʼאן…
 
  * Variante : תֻּכַן tukhan Si nous avons un renfort de contenu

[Finjan فنجان est le mot arabe pour tasse, qui se dit séfèl סֵּפֶל en hébreu, mais a pris dans cette langue le sens de pot pour le café turc]

  Paroles : Haïm Hefer, musique : folklore arménien (cf. "Hingala")