Τα παιδιά του Πειραιά

 

Ta pedhia tou Pirea

 

Les enfants du Pirée

Melina_Mercouri3.jpg
Melina Mercouri
 
Απ´το παράθυρο μου στέλνω ένα και δύο  Ap´to parathiro mou stelno ena ke dhio  De ma fenêtre j´envoie un et deux
Και τρία και τέσσερα φιλιά,  Ke tria ke tesera filia,  Et trois et quatre baisers,
Που φθάνουν στο λιμάνι ένα και δύο  Pou fthanoun sto limani ena ke dhio  Alors qu´arrivent sur le port un et deux
Και τρία και τέσσερα πουλιά.  Ke tria ke tesera poulia.  Et trois et quatre oiseaux.
Πως θ´ήθελα να έχω ένα και δύο  Pos th´ ithela na ekho ena ke dhio  Comme je voudrais avoir un et deux
Και τρία και τέσσερα παιδιά,  Ke tria ke tesera pedhia,  Et trois et quatre enfants,
Που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν  Pou san tha meghalosoun ola na yinoun  Qui grandiraient tous pour devenir
Λεβέντες για χάρη του Πειραιά!  Levendes ya khari tou Pirea!  Des gaillards [qui seraient] la fierté du Pirée !
 
Όσο κι αν ψάξω, δε βρίσκω άλλο λιμάνι  Oso ki an psaxo, dhe vrisko alo limani  Autant que je cherche, je ne trouve pas d´autre port
Τρελλή να μ´έχει κάνει, όσο το Πειραιά.  Treli na m´echi kani, oso to Pirea.  Qui m´ait séduite comme le Pirée.
Π´όταν βραδιάζει τραγούδια μ´αραδιάζει,  otan vradhiazi traghoudhia m´aradhiazi,  Qui, quand vient le soir, m´offre des chansons,
Και τις πενιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.  Ke tis penies tou alazi, yemizi apo pedhia.  Et varie ses accords, et se remplit de jeunes gens.
 
Από την πόρτα μου σαν βγώ δεν υπάρχει  Apo tin´ borta mou san vgho dhen iparchi  Depuis ma porte, quand je sors, il n´existe
Κανείς που να μην τον αγαπώ,  Kanis pou na min´ don aghapo,  Personne que je n´aime,
Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως  Ke san´ do vradhi kimitho, xero pos,  Et le soir quand je me couche, je sais que,
Ξέρω πως, πως να τον ονειρευτώ.  Xero pos, pos na ton onirefto.  Je sais que, que j´en rêve.
Πετράδια βάζω στο λαιμό, και μια χά-,  Petradhia vazo sto lemo, ke mia kha,  Je mets [un collier de] pierreries à mon cou, et
Και μια χά-, και μια χάντρα φυλαχτό.  Ke mia kha, ke mia khandra filakhto.  Une per-, une perle porte-bonheur.
Γιατί τα βράδυα καρτερώ στο λιμάνι  Yati ta vradhia kartero sto limani  Car [tous] les soirs je veille et sors sur le port
Σαν βγώ κάποιον άγνωστο να βρώ.  San vgho kapion aghnosto na vro.  Pour trouver quelque inconnu.
 
  Paroles, musique : Manos Hatzidakis
  Pour le film de Jules Dassin "Jamais le dimanche"