לשנה־טובֿה

 

Le-shone-toyve

 

Pour une bonne année

cindy_paley.jpg Cindy Paley

Prononciation : standard poylish

מיר באַגריסן הױך און קלאָר,  Mir bagrisn hoykh un klor,  Nous saluons haut et clair,
לשנה־טובֿה אַ גוט יאָר!  Le-shone-toyve a gut yor!  Shana tova, bonne année !
 
מיר באַגריסן און מיר װינטשן  Mir bagrisn un mir vintshn  Nous saluons et nous souhaitons
אַלע קינדער, הױך און קלאָר:  Ale kinder, hoykh un klor:  À tous les enfants, haut et clair,
לשנה־טובֿה תכתבֿו!  Le-shone-toyve tikoseyvu!  Que vous soyez inscrits* pour une bonne année !
אַ גוט יאָר! אַ גוט יאָר!  A gut yor! A gut yor!  Bonne année ! Bonne année !
 
טאַטעס, מאַמעס, דעם גאַנצן דור:  Tates, mames, dem gantsn dor:  Aux papas, aux mamans, à toute la génération :
לשנה־טובֿה אַ גוט יאָר!  Le-shone-toyve a gut yor!  Shana tova, bonne année !
 
טאַטעס, מאַמעס, שװעסטער, ברידער,  Tates, mames, shvester, brider,  Aux papas, aux mamans, aux sœurs, aux frères,
קרובֿים, פֿרײַנד, דעם גאַנצן דור:  Kroyvim, fraynd, dem gantsn dor:  Aux proches, aux amis, à toute la génération :
לשנה־טובֿה כל־ישראל!  Le-shone-toyve kol Yisroel!  Une bonne année pour tout Israël !
אַ גוט יאָר! אַ גוט יאָר!  A gut yor! A gut yor!  Bonne année ! Bonne année !

* dans le livre de la vie

Accueil  Contact  Liens